Tłumaczenie języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumaczenie języka migowego

"Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 

723-695-382

Koniecznie podaj następujące informacje:
- swoje dane personalne,
- miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica lub inne, charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
- okoliczności zdarzenia (np. wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


 

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.

 

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

ul. Styp - Rekowskiego 2,

77-100 Bytów

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie: 

 

kppbytow@pomorska.policja.gov.pl oraz na fax: 59 822 83 25.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Metryczka

Data publikacji 08.09.2015
Data modyfikacji 16.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Gawroński
Osoba udostępniająca informację:
Michał Gawroński
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Romanko
do góry